Laila Randesund 2016-10-25 11:24:25

Lovnormen

Lovnormen er en felles lov for alle idrettslag i Norge. Det er svært få punkter man kan avvike fra denne. Lovnormen regulerer medlemskap, tillitsvalgte, stemmerett, årsmøte, økonomi, grupper med mere.

Lovnorm gjeldende fra 1.1.2022 for Randesund IL kan du laste ned her:  Lovnormen - Randesund Idrettslag 2022.pdf