oysteinrandesund 2021-03-08 14:44:20

INNTEKTER OG INNBETALINGER

INNTEKTER OG INNBETALINGER

Deltakeravgift, treningsavgift og medlemskontingent

Randesund idrettslag innkrever medlemmene gjennom Weborg. Innkreving av kontingenter og treningsavgifter avgifter foretas gjennom Weborg på bakgrunn av medlemslistene som lagsansvarlig leverer til avtalte frister.

Alle Randesund idrettslags medlemmer betaler en medlemskontingent på minimum kr 100. I tillegg betaler medlemmene treningsavgift. Treningsavgiften er fastsatt av årsmøtet og kan ses på hjemmesiden.

Offentlige tilskudd og kompensasjoner

Tilskuddstyper og kompensasjoner for Randesund idrettslag er (listen er ikke uttømmende):

-          Mva-kompensasjon

-          Lokale aktivitetsmidler (LAM)

-          Spillemidler til utstyr

-          Grasrotandel

-          Midler fra ulike stiftelser

Kiosksalg

Ansvarlige for kiosksalget teller opp vekslepengene og sjekker at dette stemmer. Kassen ligger i kiosken. Før kiosken stenges skal pengene telles, og det skal tas et «kasseoppgjør».

Kasseoppgjørsskjema fylles ut med dato, salgsoppgjør, spesifikasjon av ulike typer salg, og eventuelle utlegg fra kassen (skal dokumenteres med kvittering). Oppgjøret signeres av 2 ansvarlige personer. Oppgjør og skjema hentes av klubbens økonomiansvarlig som fører regnskapet samt sørger for innlevering av kontanter i  banken.

Mal til kassetellingsskjema ligger som vedlegg til økonomihåndboken.

Randesund idrettslag benytter VIPPS og betalingsterminal leies inn (fra banken eller via NIF IT) ved cuper eller andre store arrangement. Kassen skal avstemmes mot utskrift fra betalingsterminalen (z-rapport) og fra VIPPS.

Billett-, lotteri-, parkeringsinntekter o.l.

Ved billettsalg, lotterisalg og parkeringsinntekter skal salgsoppgjørsliste fylles ut. Salgsoppgjør skal inneholde dato for arrangement, billetter (lodd etc.) solgt fra nr. til nr., antall solgte billetter og til hvilken pris. Oppgjøret skal signeres av 2 ansvarlige personer og det skal skje på Randesund idrettslags oppgjørsskjema.

Mal til oppgjørsskjema billettsalg ligger som vedlegg til økonomihåndboken.

Salg av varer og tjenester (utgående faktura)

Ved omsetning av varer og tjenester utsteder Randesund idrettslag en utgående faktura. Randesund idrettslag benytter fakturaprogram nevnt i kapittel om Regnskaps- og fakturaprogram.

Den som er ansvarlig for ulike typer avtaler i Randesund idrettslag eller andre som ønsker noe fakturert fra Randesund idrettslag, fyller ut et fakturagrunnlag som overleveres økonomiansvarlig/den som har ansvaret for faktureringen.

Fakturagrunnlag ligger som vedlegg til økonomihåndboken.

Dugnad

Dugnader er en viktig inntektskilde for klubben. Inntekter fra dugnader i regi av Randesund idrettslag skal inngå i det ordinære årsregnskapet. Dersom det er ett enkelt lag eller gruppe i Randesund idrettslag som gjennomfører dugnaden, skal inntekten inngå i årsregnskapet på samme måte, men midlene disponeres av gruppen eller laget som gjennomfører dugnaden.

Dersom Randesund idrettslag har omsetning av varer i forbindelse med dugnad, rapporteres det inn dersom mva-pliktig omsetning overstiger grensebeløpet.

Merverdiavgift

Randesund idrettslag driver følgende omsetning som IKKE er merverdiavgiftspliktig:

-       Vanlige medlems- og startkontingenter

-       Billettinntekter

-       Inntekter fra adgang til svømmehaller, treningsstudioer, tennisbaner, golfbaner mv.

-       Offentlige tilskudd

-       Lotteriinntekter

-       Bingoinntekter

-       Gaver

-       Inntekter ved salg av programmer og kataloger som selges i forbindelse med arrangementer

Randesund idrettslag driver følgende omsetning som kan være merverdiavgiftspliktig virksomhet:

-       Sponsorinntekter

-       Salg av utstyr

-       Kioskvirksomhet

-       Serveringsvirksomhet

-       Salg av jakkemerker ol.

-       Dugnadsinnsats

-       Salg av varer

Dersom merverdiavgiftspliktig omsetning per år overstiger grensebeløpet (kr 140.000 pr 01.01.20), beregner, rapporterer og innbetaler Randesund idrettslag merverdiavgift.

Innbetalinger

Innbetalinger som gjøres til Randesund idrettslags bankkonto skal alltid dokumenteres med grunnlag som avtaler, kontrakter eller lignende.

Dersom det kommer innbetalinger uten underliggende dokumentasjon, må dette skaffes til veie.