oysteinrandesund 2021-03-08 14:45:40

Lagskasse

Lagkasse

Når laget trenger å disponere midler fra lagkassen skal uttak av penger kun skje mot bilag, faktura eller lignende dokumentasjon. Dersom det ønskes forskudd fra lagkassen, skal den som mottar forskuddet signere på skjema for uttak fra kasse. Lagskassen inngår i Randesund idrettslags midler, og utbetales ikke ved opphør av lag.

Skjema for uttak fra kasse ligger som vedlegg til Randesund idrettslags økonomihåndbok.

Eventuelle kontanter som de enkelte lagene i Randesund idrettslag selv samler inn, skal settes inn i banken på Randesund idrettslags konto med informasjon om hva pengene gjelder (se for eksempel kapittel om Dugnad).

I størst mulig grad unngår Randesund idrettslag håndtering av kontanter. Inntekter i form av kontanter som er tjent opp gjennom aktivitet i Randesund idrettslags regi overføres til lagkassen og settes inn på Randesund idrettslags brukskonto uten ubegrunnet opphold.

Lagskontoer skal opprettes av daglig leder i Sparebanken Sør for alle lag fra og med 10 år. Disposisjonsrett i nettbank til lagskontoen Sør tildeles av daglig leder til foreldrekontakt, trener eller kasserer på det enkelte lag.

Alle lagets inntekter fra dugnader, innsamlinger, lotterier skal settes inn på denne konto. Klubbens økonomiansvarlig/daglig leder har fullmakt til å belaste kontoen for deltakelse i turneringer, lotterier, kjøp av utstyr o.l.

Dersom lag opphører tilfaller innestående idrettslaget. Det er ikke anledning til å fordele innestående på medlemmene.

Dersom lag slås sammen følger lagskassen med til nytt lag.