oysteinrandesund 2021-03-08 14:47:10

Revisjon og kontrollutvalg

REVISJON

Randesund idrettslag gjennomfører revisjon av regnskapet minimum en gang per år. I tillegg gjør revisor en jobb i forbindelse med ulike typer pliktig rapportering.

Randesund idrettslag har engasjert følgende registrerte/statsautoriserte revisor: Team Revisjon

_____________________________

KONTROLLUTVALG

Randesund idrettslag har valgt følgende til Randesund idrettslags kontrollutvalg:

Jens Ravnaas____________________

Åse Løvdal______________________

Kontrollutvalget fører tilsyn med Randesund idrettslags økonomi, og går gjennom perioderegnskaper samt årsregnskap.

Kontrollutvalget skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere organisasjons-leddets finansielle stilling, forvaltning og drift.

Mal for kontrollutvalgets beretning og sjekkliste for kontrollutvalg ligger som vedlegg til Randesund idrettslags økonomihåndbok.