Laila Randesund 2016-10-24 15:44:00

Politiattest

Alle ledere og trenere hos oss skal forevise gyldig politiattest i henhold til krav fra idrettsforbundet

I Randesund Idrettslag blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Link til:  Bekreftelse formål politiattest_2.pdf

Link til:  Elektronisk søknad om politiattest

 1. Laster ned bekreftelse formål politiattest og fyll ut skjemaet med navn, fødselsnummer og dato. 

 2. Bekreftelsen skal benyttes som vedlegg til søknaden.

 3. Klikker på linken Elektronisk søknad om politiattest

 4. Dersom søkeren er mellom 15 og 18 år må i tillegg denne søknaden fylles ut og sendes pr. post 

 5. Logg på med Min ID, Bank ID etc.                              

 6. Fyll ut skjema og velg 

  1. Kategori: Frivillige organisasjoner                        

  2. Formål: Frivillige organisasjoner       

 7. Du får en e-post fra politiet som bekreftelse på at søknaden er mottatt. Send denne videre til klubbkontor@randesundil.no

 8. Attesten blir sendt pr. post til din adresse.

 9. Attesten kan da sendes til klubbkontor@randesundil.no eller så må den fremvises personlig på klubbkontoret.

   

 Spørsmål og svar

Hvem må ha Politiattest Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Aldersgrense Nedre grense er 15 år. Egen rutine for søknader til personer under 18 år. 
Type politiattest

Du må ha en Politiattest som er tilknyttet Randesund IL. Hjemmel i Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Kategori = Frivillige organisasjoner

Jeg har politiattest kan jeg bruke den? Kun attester tilknyttet Randesund er gyldige. Dersom du har politiattest gjennom arbeidsforhold eller andre frivillig organisasjoner kan disse ikke benyttes 
Hvor lenge er den gyldig og kan jeg bruke en fra i fjor Attesten er i utgangspunktet og etter NIF sitt syn gyldig i 3 år. Dog vil politidirektoratet ikke utstede nye dersom det tidligere er utstedt attest for verv i samme klubb. Inntil videre er tidligere attester fortsatt gyldige. 
Hvordan registrerer søknad/attesten hos klubben Kopi av søknadsbekreftelsen må sendes til klubbkontor@randesundil.no slik at vi kan registrere at det er søkt. Attesten blir sendt direkte fra politiet og hjem til søker pr. post. Når du mottar denne må du sende attesten til klubbkontor@randesundil.no eller fremvise den personlig på kontoret. 
Blir den arkivert i klubben.  Nei, den er personlig og skal kun registreres i klubben. Sendes den med e-post vil den bli slettet så snart den er registrert. Vi har taushetsplikt og markulerer alle attester så snart de er registrert.
Behandlingstid for søknaden Behandlingstiden hos politiet er ca 4 uker. 

 Du kan lese mer om politiattest på idrettsforbundet sine sider 

 

Øystein Konradsen
E-post: oystein@randesundil.no
Telefon: 381 70 070

Moren Isachsen
E-post: morten@isachsen
Telefon: 381 70 070 

 

Begge har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Vi lagrer ikke attestene, men får dem kun fremvist til gjennomsyn.