oysteinrandesund 2017-12-22 12:05:33

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Det er nulltoleranse for seksuell trakasering og overgrep. 

Hovedstyret i Randesund idrettslag har i tråd med Norges idrettsforbund vedtatt følgende retningslinjer for klubben. 

 

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en negativ måte.

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idrettsledelsen.

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Presiseringer fra klubb:

Punkt 6

-       Dette gjelder også sosiale medier. Kommunikasjon skal skje i åpne rom lesbar for alle i gruppen. For yngre lag (opp til 14 år) skal kommunikasjonen skje mellom foresatte. For eldre lag kan enkle beskjeder m/svar kan gis fra utøver til trener på andre plattformer som messenger, sms o.l. Trenere skal ikke være på Snapchat med utøvere under 18 år. 

-       Når App er klar er dette vår kommunikasjonsplattform.

-       Trener skal ikke ha en-til-en samtaler med utøvere i garderobe, klubbrom e.l. Slike møter skal legges til tribune, kafeen eller andre åpne rom.

-       Dersom trener kjører barn til/fra trening skal dette avtales med foreldre.

-Sosiale samlinger skal fortrinnsvis skje på RIL-huset. Dersom samlinger legges til private hjem skal minst to voksne ledere, hvorav en ikke tilhører husstanden, være til stede til alle er hentet. Alle skal inviteres.

Punkt 8  - Relasjoner mellom trener og utøver under 18 år er ikke tillatt i klubben. 

Hva skal du gjøre og hvordan håndterer idrettslaget saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep.

Klubben har et eget kriseteam i hovedstyret som håndterer dette. Se veileder fra NIF for mer info. 

Dersom du har opplevd eller hørt om seksuell trakassering og/eller overgrep i klubben så ikke nøl med å ta kontakt med daglig leder Øystein Konradsen tlf 41412151 eller styreleder Harald Aabel