Kontaktinformasjon

Administrasjon 

Daglig leder Øystein Konradsen 381 70 070 - 414 12 151 oystein@randesundil.no
Administrativ og sportlig leder håndball Morten Ropstad Isachsen 381 70 070 - 926 09 092  morten@randesundil.no 
Regnskap Elin Aasen 381 70 070 elin@randesundil.no
Leder idrettsfritidsordning Martin Nielsen 381 70 070 - 482 30 074 martin@randesundil.no 
Leder barneidrett og utstyrsansavarlig Eirik Langaard 381 70 070 - 995 92 635 eirik@randesundil.no 
Trenerkoordinator håndball Louise Pedersen  48324008 louise@randesundil.no 

Kontakt administrasjonen: klubbkontor@randesundil.no

Mange praktiske spørsmål besvares best ved å kontakte den aktuelle trener
Er du i tvil om hvem som er trener kan du her gå til det enkelte fotballag eller håndballag.

Mer overordnede spørsmål som bare gjelder èn idrett rettes til de ulike gruppestyrene:

Fotball - Håndball - Bordtennis -Tennis Barneidrett - Idrettsfritidsordning