oysteinrandesund 2017-06-27 15:37:23

Hovedstyret avholder i 2017 følgende møter

Her er møteplanen og du kan også se sakene som er til behandling. Ønsker du ytterligere informasjon om enkelte saker kan du kontakte daglig leder Øystein Konradsen oystein@randesundil.no eller styreleder Harald Aabel haa@sixt.no 

Ønsker du saker til behandling sendes dette til styreleder Harald Aabel senest en uke før berammet møte i hovedstyret. 

 

 

Tirsdag 7.2.2017    

- Info fra gruppene
- Orienteringssaker

 • Økonomi
 • Budsjett 
 • marked 
 • Tennis ny hall 
 • Forberedelse årsmøtet 

Tirsdag 14.3.2017

Info fra gruppene
- Orienteringssaker

 • Økonomi
 • marked 
 • Norway Summer Games
 • Forberedelse årsmøtet 

Tirsdag 20.5.2017

Info fra gruppene
- Orienteringssaker

 • Økonomi
 • marked

- Sak om fullmakter, bruk av RIL-huset, reglement, lagskontoer, ressursbruk administrasjonen.

Vedtak:  

-          Forslag til ordensreglement, fullmakts reglement og administrasjonens fellesoppgaver for undergrupper fremmes av administrasjonen.

-          Øystein, Tone, Sten og Jostein fremmer forslag om

 • Lagskontoer
 • Fordelingsnøkkel undergrupper mht årsoverskudd, midler fra hovedstyret, ressursbruk administrasjonen, promopakker.
 • Plan for bruk av RIL-huset 

 

Tirsdag 20.6.2017

Info fra gruppene
- Orienteringssaker

 • Økonomi
 • marked

Spesielt fokus på utfordringer rundt ny betalingsløsning for kontingenter og treningsavgifter. Tiltak må iverksettes for å oppnå tilfredstillende resultater. 

 

Tirsdag 12.9.2017

Tirsdag 24.10.2017

Tirsdag 28.11.2017