Laila Randesund 2016-10-25 10:50:33

Hovedstyrets medlemmer

For styrene i gruppene: se info under fotball, håndball etc, eller kontakt gruppelederne direkte.

Leder

Harald Aabel

959 36 870

hara.aabel@gmail.com 

Nestleder 

Anette Fossheim

992 33 187

anetterfossheim@gmail.com 

Styremedlem

Line Merethe Hansen

957 51 075

 hansline@online.no 

Styremedlem

Andreas Hageli

909 77 682

 andreas.hageli@gmail.com 

Styremedlem

Kim Lindseth 

913 60 788

kli@oos.no 

Styremedlem

Trine Gullvåg

995 27 533

trinegull@gmail.com 

Gruppeleder

Håndball

Håvard Nordvang

901 14 484

hanordva@online.no  

Gruppeleder

Fotball

Sten Pedersen 

400 11 313

stenpedersen66@gmail.com   

Gruppeleder

Tennis

Gunnar Salbu

909 90 646

gh-salbu@online.no

Gruppeleder

Bordtennis

Martin Pearson

930 47 342

mpmusicmartin@gmail.com

 

 

   

Varamedlem

     

Daglig Leder

Øystein Konradsen

414 12 151

oystein@randesundil.no