oysteinrandesund 2016-12-12 10:08:07

Valgkomite og Kontrollkomiteen

Valgkomite

Årsmøtet har gitt hovedstyret i oppgave å finne kandidater til valgkomiteen. Den skal bestå av to medlemmer og et varamedlem 

 


Kontrollkomite

Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

Randesund idrettslag her følgende medlemmer: 

Jens Anders Ravnaas, jens@ravnaas.no tlf 458 30 103 

Åse Løvdal, aselov@udf.no, 924 13 047