oysteinrandesund 2016-12-12 14:11:37

Sørmegleren

Vi kan på det varmeste anbefale Sørmegleren for salg av enhver type eiendom. 

Sørmegleren er markedsleder på Sørlandet. 

Si i fra at du er medlem i RIL før du tegner kontrakt om salg. Da vil klubben motta en støtte på kr. 5000,- pr. oppdrag. 

Kontakt megler Pål Birkeland pal.birkeland@sormegleren.no eller 990 99 228

www.sormegleren.no