oysteinrandesund 2021-05-07 12:53:03

Formål og visjon

Løypelaget har som formål: 

  • Rydding og vedlikehold av sti og løyper i hele Randesund
  • skilting og merking av løyper 
  • infotavler om sted og løypenett
  • infotavler om historiske hendelser eller steder

Visjon 

Randesund tur- og løypelag ønsker å tilrettelegge for aktiv ferdsel i våre flotte nærområder. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å formidle kunnskap om kultur og natur. Vi vil bestrebe oss for å bruke allerede eksisterende stier og dermed unngå at det gjøres større inngrep i naturen.