oysteinrandesund 2021-06-01 15:14:48

Møte 26.5.2021

Randesund tur- og løypelag

 

Referat fra møte i styringsgruppa, onsdag 26.mai 2021.

Tilstede: Kjell Arne Håland, Steinar Langeland, Anne-Kristin Krzyzowski og Anette R Fossheim.

1.    Vi lagde forslag til visjon og statutter. Se under.

Alle medlemmer i styringsgruppa tar dette videre i sine styrer/grupper og kommer med tilbakemelding til Anette innen 1.juni 2021. Ved godkjenning legges dette ut på FB og hjemmeside.

2.    Kjell Arne forventer tilbakemelding fra kommunen på innsendt trasee i løpet av denne uka.

3.    Vi ber Øystein Konradsen i RIL ta kontakt med Tveit il og høre om vi kan ha en felles tur i Tveit torsdag 3. juni kl 18.00. Hvis dagen ikke passer foreslår vi mandag 7.6, mandag 14.6 eller torsdag 17.6. Vi ønsker omvisning og opplæring i hvordan et løypelag bør jobbe og triks og tips som vi kan ta med oss hjem. Denne kvelden ønsker vi skal legges som et arrangement på fb siden vår, slik at alle interesserte kan delta.

4.    Neste møte i løypelaget blir etter kvelden i Tveit. Dato kommer så fort dette er klart.

 

Visjon:

Randesund tur- og løypelag ønsker å tilrettelegge for aktiv ferdsel i våre flotte nærområder. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å formidle kunnskap om kultur og natur. Vi vil bestrebe oss for å bruke allerede eksisterende stier og dermed unngå at det gjøres større inngrep i naturen.

 

Statutter:

Randesund Tur- og løypelag er en undergruppe av Randesund Idrettslag. Laget er underlagt klubbens årsmøte.

Det kan avholdes årlig møte i forkant av årsmøtet. Gruppen er et samarbeid mellom Randesund IL, OK Sør, Randesund Historielag og Randesund Bydelsråd.

For å kunne være med å jobbe for løypelaget må du være medlem av en av samarbeidsgruppene.

Styringsgruppa består av fire representanter: En fra følgende foreninger/lag: Randesund IL, OK Sør, Randesund Historielag, Randesund Bydelsråd. Medlemmer til styringsgruppa utvelges av den enkeltes forening/lag.

Styringsgruppa er representert i Randesund IL sitt hovedstyre ved RIL sin representant.

Økonomi: Lagets økonomi føres i undergruppen tilhørende RIL og er den del av Randesund IL regnskap. Konto disponeres av daglig leder RIL, og utbetalinger skal attesteres av RILs representant i løypelaget.

Laget gjennomfører prosjekter knyttet til skilting, merking og rydding av turstier. Mandat for hvert prosjekt skal godkjennes av styringsgruppa. Hvert prosjekt skal ha sine økonomiske rammer som godkjennes av styringsgruppa.

Styringsgruppa har ansvar for å inngå avtaler med grunneiere og få traseene godkjent.

Styringsgruppa utnevner en gruppe som får ansvar for hvert prosjekt.

All informasjon om løypene i sosiale medier om våre løyper og vårt arbeid skal godkjennes av styringsgruppa. Delte innlegg må gjerne deles videre.

 

Saker til neste møte:

Forslag:
For at de som jobber i løypene skal kjennes igjen og vi skal ha kontroll på hvem som jobber ute bør de ha på seg noe gjenkjennbart. F.eks t-skjorte, armbind e.l. 

Veien videre:

·        Er traseen klar? Vardåsen + blåløypa

·        Er traseen godkjent av kommunen? Vardåsen + blåløypa

·        Starte med oppmerking av løypa.

·        Bestille skilt.

·        Hvordan gjøre løypene bedre? Flis? Klopper?

 

·        Info på hjemmeside og fb om statuttene.